Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  1. Analiza możliwości współpracy KUL z Urzędem Miasta Lublin oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

  2. Koordynowanie współpracy i podejmowanie wspólnych działań na rzecz opracowywania projektów badawczych.

  3. Koordynowanie działań o charakterze promocyjnym.

  4. Weryfikowanie dokumentów dotyczących współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i Urzędem Miasta Lublin oraz podpisywanie ich w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2013, godz. 15:04 - Anna Hałas