1. prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski 
 2. dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL 
 3. ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL 
 4. dr hab. Paweł Gondek
 5. prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel 
 6. dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
 7. dr hab. Agata Mirek, prof. KUL 
 8. dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL 
 9. dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL 
 10. dr hab. Dorota Mącik
 11. dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
 12. dr Lech Jańczuk 
 13. dr Jarosław Kuśpit
 14. dr hab. Dariusz Wadowski 
 15. dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL 
 16. dr hab. Magdalena Lubiarz 
 17. dr Rafał Kuzioła 
 18. dr hab. Alicja Księżopolska
 19. student
 20. doktorant
 21.  

Obsługę administracyjną komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych sprawuje Dział Organizacyjno-Prawny. W sprawach dyscyplinarnych proszę kontaktować się pod numerem tel. (81) 445 41 77 bądź poprzez e-mail dop@kul.pl.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2020, godz. 09:24 - Małgorzata Panas