1. prof. dr hab. Stanisława Steuden - Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Teresa Paszkowska
 3. ks. prof. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
 4. dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
 5. ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
 6. dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
 7. prof. dr hab. Marian Wnuk
 8. prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
 9. dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
 10. prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
 11. dr hab. Krzysztof Motyka
 12. dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
 13. prof. dr hab. Jerzy Migdał
 14. dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
 15. dr Joanna Dzierżanowska
 16. prof. dr hab. Zofia Stępniewska
 17. dr hab. Konrad Kubiński
 18. dr Robert Mroczka
 19. prof. dr hab. Pavel Urbanovich
 20. dr inż Ewa Mackoś-Iwaszko
 21. dr Marcin Płonkowski
 22. dr hab. Marek Bielecki, prof. KUL
 23. dr hab. Jadwiga Daszykowska
 24. (vacat) przedstawiciel Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
 25. mgr Marcin Jędrejek
 26. mgr Sylwester Śmiech
 27. Magdalena Pawłowska
 28. Tomasz Zarębski

Obsługę administracyjną komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych sprawuje Dział Organizacyjno-Prawny. W sprawach dyscyplinarnych proszę kontaktować się pod numerem tel. (81) 445 41 77 lub (81) 445 41 26 oraz poprzez e-mail dop@kul.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2019, godz. 14:40 - Małgorzata Panas