1. prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski 
 2. dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL 
 3. ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL - przewodniczący 
 4. dr hab. Paweł Gondek
 5. prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel 
 6. dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
 7. vacat - przedstawiciel Instytutu Historii
 8. dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL 
 9. vacat - przedstawiciel Instytutu Nauk Socjologicznych
 10. dr hab. Dorota Mącik
 11. dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
 12. prof. dr hab. Andrzej Gil
 13. dr Jarosław Kuśpit
 14. dr hab. Dariusz Wadowski 
 15. dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL 
 16. dr hab. Magdalena Lubiarz 
 17. vacat - Instytut Nauk o Zdrowiu
 18. vacat - Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych
 19. Paweł Robak
 20. mgr Tomasz Tokarski
 21.  

Obsługę administracyjną komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych sprawuje Dział Organizacyjno-Prawny. W sprawach dyscyplinarnych proszę kontaktować się pod numerem tel. (81) 445 41 77 bądź poprzez e-mail dop@kul.pl.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2023, godz. 10:43 - Małgorzata Panas