1. ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL - Przewodniczący
 2. dr Tomasz Barszcz
 3. dr hab. Monika Komsta
 4. dr hab. Monika Sidor, prof. KUL
 5. dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
 6. dr inż. Rafał Lizut
 7. dr Artur Banach
 8. dr Katarzyna Czarnek
 9. mgr Tomasz Tokarski
 10. mgr Agata Tymicka
 11. Maria Zdanowicz
 12. Paweł Robak
 13. Piotr Trociuk
 14. Piotr Jędruszak

Obsługę administracyjną komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych sprawuje Dział Organizacyjno-Prawny. W sprawach dyscyplinarnych proszę kontaktować się pod numerem tel. (81) 445 41 77 oraz poprzez e-mail dop@kul.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2020, godz. 14:51 - Małgorzata Panas