1. ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
 2. ks. dr hab. Jarosław Woźniak
 3. dr hab. Monika Komsta
 4. dr hab. Katarzyna Stępień
 5. dr Izabela Leraczyk
 6. dr Paweł Bucoń
 7. dr Kinga Strycharz-Bogacz
 8. dr hab. Mariusz Koper
 9. dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
 10. dr hab. Wiesław Partyka
 11. dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
 12. dr Kinga Kulczycka
 13. dr Katarzyna Czarnek
 14. dr Joanna Wasąg
 15. mgr Tomasz Tokarski
 16. mgr Agata Tymicka
 17. mgr Tomasz Zarębski
 18. Jakub Czarko
 19. Piotr Jędruszak
 20. Grzegorz Kaczówka
 21. Paweł Robak
 22. Weronika Rzęśnicka
 23. Hubert Skrobański
 24. Piotr Trociuk
 25. Alicja Wasilewicz
 26. Sebastian Wnuk
 27. Maria Zdanowicz
 28. Paweł Zdybel

Obsługę administracyjną komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych sprawuje Dział Organizacyjno-Prawny. W sprawach dyscyplinarnych proszę kontaktować się pod numerem tel. (81) 445 41 77 oraz poprzez e-mail dop@kul.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 01.01.2021, godz. 18:42 - Małgorzata Panas