1. ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
 2. ks. dr hab. Andrzej Piwowar, prof. KUL
 3. dr hab. Monika Komsta
 4. dr hab. Katarzyna Stępień
 5. dr Izabela Leraczyk
 6. dr Paweł Bucoń
 7. dr Kinga Strycharz-Bogacz
 8. dr hab. Mariusz Koper
 9. dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
 10. dr hab. Wiesław Partyka
 11. dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
 12. dr Kinga Kulczycka
 13. mgr Tomasz Tokarski
 14. mgr Agata Tymicka
 15. mgr Tomasz Zarębski
 16. Grzegorz Kaczówka
 17. Szymon Opiela
 18. Paweł Robak
 19. Weronika Rzęśnicka
 20. Hubert Skrobański
 21. Sebastian Wnuk
 22. Karolina Wyszyńska
 23. Maria Zdanowicz
 24. Paweł Zdybel

Obsługę administracyjną komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych sprawuje Dział Organizacyjno-Prawny. W sprawach dyscyplinarnych proszę kontaktować się pod numerem tel. (81) 445 41 77 oraz poprzez e-mail dop@kul.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2021, godz. 12:44 - Małgorzata Panas