Rektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ogłasza konkurs
na stanowisko administracyjne
w Dziale Organizacyjno - Prawnym


Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • preferowane ukończenie jednej z aplikacji prawniczych,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym,
 • znajomość struktury Uczelni oraz zasad jej funkcjonowania,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • dokładność i sumienność,
 • umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • CV i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusza personalnego kandydata,
 • oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 • oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych
(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)
lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
do dnia 11 kwietnia 2014 r.

Autor: Małgorzata Mroczek
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2014, godz. 11:31 - Małgorzata Mroczek