Rektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ogłasza konkurs na stanowisko
fotografa
w Dziale Promocji i Kontaktów Społecznych

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • fotografowanie uroczystości, konferencji, wydarzeń Uniwersyteckich,
 • opracowywanie relacji fotoreporterskich z wydarzeń z wydarzeń Uniwersyteckich, (redagowanie tekstów sprawozdawczych wraz z ilustracją fotograficzną),
 • przekazywanie materiału zdjęciowego do Archiwum KUL,
 • digitalizacja zbiorów fotograficznych archiwalnych znajdujących się na stanie biura i Muzeum Uniwersyteckiego,
 • przeprowadzanie sesji zdjęciowych na potrzeby działalności informacyjnej i promocyjnej,
 • współpraca zespołowa w zakresie prowadzonych projektów PR.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, respektujące chrześcijański system wartości i spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (np. fotografia, dziennikarstwo, historia sztuki),
 • znajomość fotografii i doświadczenie w pracy fotoreporterskiej poparte portfolio (10-15 zdjęć) złożonym w formie drukowanej,
 • umiejętność budowania przekazu wizualnego,
 • biegła obsługa komputera: pakiet biurowy (MS Office), Adobe Photoshop,
 • umiejętność redagowania tekstów (informacyjnych, sprawozdawczych, dziennikarskich),
 • dyspozycyjność,
 • szybkość w działaniu, samodzielność, spostrzegawczość, kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie lub doświadczenie w działaniach Public Relations,
 • doświadczenie w redagowaniu tekstów i materiałów stosowanych w działaniach komunikacyjnych i wizerunkowych,
 • znajomość nowoczesnych narzędzi komunikacji,
 • znajomość języka angielskiego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • CV i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusza personalnego kandydata,
 • oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 • oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych
(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)
lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
do dnia 6 kwietnia 2014 r.

Autor: Małgorzata Mroczek
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2014, godz. 09:10 - Małgorzata Mroczek