Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs

na stanowisko grafika komputerowego

w Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

(umowa na czas zastępstwa)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie kierunkowe;
 • biegła obsługa komputera, pakietu Adobe: w szczególności Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe InDesign;
 • umiejętność tworzenia grafiki wektorowej, rastrowej;
 • umiejętności przełożenia wstępnych pomysłów na kampanie reklamowe w różnych mediach tradycyjnych i internecie;
 • projektowania i przygotowywania do produkcji materiałów drukowanych;
 • znajomość technik drukarskich;
 • projektowania koncepcji stron internetowych, tworzenie grafik internetowych;
 • umiejętności składu tekstów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność skutecznej komunikacji, rozmowy z klientem, przekonywania go
  do proponowanej wizji kreatywnej;
 • dokładność i sumienność;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność podejmowania decyzji i pracy pod presją czasu;
 • inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego, ukraińskiego.

 

Zakres zadań na ww. stanowisku:

 • projekt, redakcja techniczna i przygotowanie do druku materiałów i publikacji promocyjnych, Przeglądu Uniwersyteckiego, materiałów biurowych i konferencyjnych;
 • tworzenie grafik do stron internetowych;
 • obróbka fotografii;
 • tworzenie animacji do produkcji video;
 • archiwizacja fotografii;
 • praca przy tworzeniu filmów i animacji fotoedycji.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 • portfolio: własne projekty, realizacje w internecie, 3 zrealizowane projekty;
 • kwestionariusz personalny kandydata;
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 15 maja 2021 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2021, godz. 11:49 - Katarzyna Kulczycka