Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Inspektora nadzoru teletechnicznego

w Dziale Inwestycji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, respektujące chrześcijański system wartości i spełniające następujące wymagania:

 

  • wykształcenie wyższe techniczne, preferowany inżynier elektryk lub inżynier telekomunikacji,

  • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w telekomunikacji przewodowej lub w zakresie instalacji elektrycznych, mile widziane uprawnienia budowlane do projektowania,

  • minimum 3 – letnie doświadczenie w pracy przy budowie i nadzorze instalacji teletechnicznych, alarmowych, sygnalizacji pożaru, sieci komputerowych, automatyki budynkowej,

  • posiadanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia,

  • szkolenia z zakresu sygnalizacji alarmu pożarowego, sygnalizacji alarmowych, monitoringu wizyjnego;

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  • cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,

  • kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

  • kwestionariusza personalnego kandydata,

  • oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,

  • oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141) do dnia 25 października 2013 r.

Autor: Małgorzata Mroczek
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2013, godz. 11:44 - Małgorzata Mroczek