Rektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ogłasza konkurs na stanowisko
Specjalisty do spraw ochrony przeciwpożarowej


Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, respektujące chrześcijański system wartości i spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • uprawnienia przeciwpożarowe wynikające z obowiązujących przepisów,
 • minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe,
 • znajomość aktualnych przepisów dotyczących bhp i ppoż. oraz umiejętność ich praktycznego wykorzystania,
 • znajomość zadań i dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową obiektów lub terenu,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia.
 • doświadczenie pracy w prewencji Państwowej Straży Pożarnej.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
 • kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusza personalnego kandydata,
 • oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych
(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)
lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
do dnia 28 lipca 2014 r.

Autor: Małgorzata Mroczek
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2014, godz. 11:44 - Agnieszka Hunicz