Rektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ogłasza konkurs na stanowisko
specjalisty ds. social media
w Dziale Promocji i Kontaktów Społecznych

 

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie działań w mediach społecznościowych,
 • redagowanie tekstów informacyjnych i promocyjnych w języku polskim i angielskim,
 • przygotowywanie i publikacja reklam w prasie i internecie,
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych min. do portali edukacyjnych,
 • analiza danych i monitoring efektywności,
 • prowadzenie kampanii mailingowych,
 • współpraca zespołowa w zakresie prowadzonych projektów PR.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, respektujące chrześcijański system wartości i spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie poparte udokumentowanymi sukcesami w prowadzeniu działań z zakresu Social Media - zarówno profili, jak i kampanii reklamowych lub wizerunkowych,
 • bardzo dobra znajomość internetu, mediów społecznościowych oraz związanych z tym najnowszych trendów,
 • praktyczna znajomość narzędzi monitorowania SM,
 • umiejętność zarządzania komunikacją (w tym kryzysową),
 • redagowanie tekstów (umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną),
 • wysokie umiejętności interpersonalne i kreatywność,
 • samodzielność w działaniu i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie i wykształcenie w działaniach PR,
 • praktyczna znajomość SEO,
 • znajomość rosyjskiego lub ukraińskiego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 

 • CV i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusza personalnego kandydata,
 • oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 • oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych
(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)
lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
do dnia 6 kwietnia 2014 r.

Autor: Małgorzata Mroczek
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2014, godz. 09:04 - Małgorzata Mroczek