Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ogłasza konkurs na stanowisko
starszego referenta
w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, respektujące chrześcijański system wartości i spełniające następujące wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • biegła obsługa komputera, w szczególności pakietów biurowych (MS Office)
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • dokładność i sumienność,
 • wysoka kultura osobista.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 

 • znajomość podstawowych zagadnień z obszaru nauk przyrodniczych, głównie chemii i biologii; umiejętne posługiwanie się fachową terminologią, także w języku angielskim,
 • studia podyplomowe z zarządzania lub administracji,
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań przetargowych objętych prawem o zamówieniach publicznych,
 • doświadczenie w pracy administracyjnej, szczególnie w jednostkach naukowo‑badawczych w obszarze nauk ścisłych i technicznych lub nauk o życiu, potwierdzone referencjami.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 

 • CV i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusza personalnego kandydata,
 • oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 • oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych (Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 30 marca 2014 r.

Autor: Małgorzata Mroczek
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2014, godz. 11:13 - Małgorzata Mroczek