1. dr Krzysztof Dobieżyński - Przewodniczący
 2. ks. dr hab. Piotr Goliszek
 3. dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
 4. dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
 5. dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
 6. dr inż. Piotr Szkołut
 7. dr Tomasz Lenard
 8. dr hab. Filip Ciepły
 9. mgr Malwina Kędracka
 10. mgr Michał Lewandowski
 11. Klaudia Bzducha
 12. Jakub Sidorowicz
 13. Mykhailo Hafych
 14. Michał Wójcik

Obsługę administracyjną komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych sprawuje Dział Organizacyjno-Prawny. W sprawach dyscyplinarnych proszę kontaktować się pod numerem tel. (81) 445 41 77 oraz poprzez e-mail dop@kul.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2019, godz. 15:35 - Małgorzata Panas