1. dr Krzysztof Dobieżyński - Przewodniczący
 2. ks. dr hab. Piotr Goliszek
 3. dr hab. Marek Piwowarczyk
 4. dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
 5. dr hab. Danuta Opozda
 6. dr inż. Piotr Szkołut
 7. dr Tomasz Lenard
 8. dr Filip Ciepły
 9. mgr Joanna Łastowska
 10. mgr lic. Krzysztof Szlanta
 11. Marlena Przygoda
 12. Szymon Milewski
 13. Magdalena Pawłowska
 14. Kamil Rolek

Obsługę administracyjną komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych sprawuje Dział Organizacyjno-Prawny. W sprawach dyscyplinarnych proszę kontaktować się pod numerem tel. (81) 445 41 77 lub (81) 445 41 26 oraz poprzez e-mail dop@kul.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2019, godz. 14:15 - Małgorzata Panas