1. ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
 2. ks. dr hab. Marek Słomka, prof. KUL
 3. dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
 4. ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
 5. dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
 6. dr Marcin Płonkowski
 7. mgr Monika Janeczko
 8. mgr Sabina Karp
 9. mgr Potr Stec
 10. Radosław Kręcisz
 11. Agnieszka Maziejuk
 12. Mateusz Mikołajczak
 13. Patrycja Rębisz
 14. Aleksandra Skainowska

Obsługę administracyjną komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych sprawuje Dział Organizacyjno-Prawny. W sprawach dyscyplinarnych proszę kontaktować się pod numerem tel. (81) 445 41 77 oraz poprzez e-mail dop@kul.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2023, godz. 15:00 - Małgorzata Panas