Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym NCN-OPUS13 – student/doktorant.

 

Informacja o konkursie

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2021, godz. 19:31 - Małgorzata Panas