dr hab. Bogusław Marek

Pełnomocnik Rektora KUL ds. studentów niepełnosprawnych

 

prof. dr hab. Agnieszka Dziuba

Pełnomocnik Rektora KUL ds. Akademii Artes Liberales

 

ks. mgr lic. Krzysztof Szebla

Pełnomocnik Rektora KUL ds. promocji KUL na terenie państw Europy Wschodniej

 

mgr Małgorzata Baran-Sanocka

Pełnomocnik Rektora KUL ds. współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Urzędem Miasta Lublin

  

dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL

Pełnomocnik Rektora KUL ds. ochrony danych osobowych

  

dr Sławomir Hypś

Pełnomocnik Rektora KUL ds. ochrony informacji niejawnych

 

dr Andrzej Szabaciuk

Pełnomocnik Rektora KUL ds. współpracy międzynarodowej z uniwersytetami katolickimi oraz Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów

 

dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL

Pełnomocnik Rektora KUL ds. współpracy z instytucjami i środowiskami związanymi z Janem Pawłem II

 

mgr Anna Tarnowska-Waszak

Pełnomocnik Rektora KUL ds. kontaktów międzynarodowych

 

ks. dr Łukasz Mudrak

Pełnomocnik Rektora KUL ds. kontaktów z Polonią

 

dr Piotr Bolibok

Pełnomocnik Rektora KUL ds. finansów

 

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2020, godz. 09:34 - Małgorzata Panas