Pełnomocnik Rektora KUL ds. komunikacji i promocji

dr Wojciech Wciseł

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. prawnych

adw. Tomasz Ośko

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. finansów

dr Zbigniew Marcinkiewicz

 

 

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. cyfryzacji i informatyzacji

o. mgr Jakub Lasyk

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. ochrony informacji niejawnych 

dr Sławomir Hypś

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. przeciwdziałania mobbingowi 

dr hab. Paweł Nowik

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. administracji

mgr inż. Iwona Roman

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. kontaktów z Polonią 

dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów 

dr Andrzej Szabaciuk

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. promocji KUL na terenie państw Europy Wschodniej 

ks. dr Krzysztof Szebla

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. Zespołu Ekspertów KUL 

dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. Akademii Artes Liberales 

prof. dr hab. Agnieszka Dziuba

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. kontaktów międzynarodowych oraz współpracy z uczelniami katolickimi

ks. dr Filip Krauze

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. obchodów 100-lecia Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

mgr Zdzisław Cieszkowski

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. Filii KUL w Stalowej Woli

dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2021, godz. 23:28 - Małgorzata Panas