Uchwała Senatu KUL z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów KUL

Regulamin studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2020, godz. 14:25 - Małgorzata Panas