1. ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz – przewodniczący
 2. dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
 3. mec. Tomasz Ośko
 4. o. mgr Jakub Lasyk
 5. pełnomocnik ds. studentów z niepełnosprawnością (vacat)
 6. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
 7. kwestor
 8. mgr Tomasz Tokarski
 9. mgr Magdalena Brzezińska
 10. prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
 11. dr Agnieszka Romanko
 12. mgr Krystyna Szawłowska
 13. mgr Dorota Mazurek - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 14. mgr Agata Tymicka
 15. Piotr Trociuk

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz – mgr Magdalena Brzezińska.

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2021, godz. 10:43 - Małgorzata Panas