1. ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz – przewodniczący
 2. dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
 3. dr Zbigniew Marcinkiewicz
 4. mec. Tomasz Ośko
 5. o. mgr Jakub Lasyk
 6. pełnomocnik ds. studentów z niepełnosprawnością (vacat)
 7. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
 8. mgr inż. Marta Wiślińska
 9. mgr Tomasz Tokarski
 10. mgr Magdalena Brzezińska
 11. prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
 12. dr Agnieszka Romanko
 13. mgr Krystyna Szawłowska
 14. mgr Dorota Mazurek - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 15. mgr Agata Tymicka
 16. mgr Paweł Robak

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz – mgr Magdalena Brzezińska.

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2021, godz. 10:14 - Małgorzata Panas