1. ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - przewodniczący
  2. dr Piotr Bolibok - zastępca przewodniczącego
  3. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
  4. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
  5. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
  6. ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
  7. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
  8. mgr Elżbieta Wal
  9. mgr Magdalena Brzezińska
  10. mgr Katarzyna Misiewicz-Osemek
  11. mgr Bożena Żurek

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz - mgr inż. Tomasz Urawski.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2020, godz. 11:37 - Małgorzata Panas