1. ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski - przewodniczący
 2. ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
 3. dr ha. Krzysztof Narecki, prof. KUL
 4. s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
 5. dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
 6. ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
 7. dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
 8. mec. Tomasz Ośko 
 9. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
 10. mgr Eliza Tatarczak
 11. mgr Tomasz Tokarski
 12. mgr Magdalena Brzezińska
 13. mgr Katarzyna Misiewicz-Osemek
 14. dr hab. Adam Zadroga
 15. dr hab. Paweł Nowik
 16. dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
 17. mgr Tomasz Zarębski
 18. Piotr Trociuk

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz - mgr inż. Tomasz Urawski.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2021, godz. 21:51 - Małgorzata Panas