1. ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski - przewodniczący
 2. ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
 3. dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
 4. s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
 5. dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
 6. ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
 7. dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
 8. mec. Tomasz Ośko 
 9. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
 10. dr Zbigniew Marcinkiewicz
 11. mgr inż. Marta Wiślińska
 12. mgr Tomasz Tokarski
 13. mgr Magdalena Brzezińska
 14. mgr Katarzyna Misiewicz-Osemek
 15. dr hab. Adam Zadroga
 16. dr hab. Paweł Nowik
 17. dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
 18. mgr Tomasz Zarębski
 19. mgr Paweł Robak

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz - mgr inż. Tomasz Urawski.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2021, godz. 10:08 - Małgorzata Panas