1. dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL – przewodniczący
 2. ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
 3. ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
 4. ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
 5. dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
 6. ks. dr hab. Dariusz Dąbek
 7. dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
 8. dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
 9. dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit
 10. dr hab. Leszek Ćwikła
 11. prof. dr hab. Mariola Łaguna
 12. mgr Beata Panasiuk
 13. mgr Piotr Olejarnik
 14. mgr Magdalena Pranagal
 15. ks. mgr Rafał Sztejka SJ
 16. mgr Tomasz Zarębski
 17. Paweł Robak

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz - mgr Ewa Zdanikowska.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2020, godz. 08:49 - Małgorzata Panas