1. ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL – przewodniczący
 2. ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
 3. dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
 4. ks. dr hab. Dariusz Dąbek
 5. dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
 6. dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
 7. dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit
 8. dr hab. Filip Ciepły
 9. prof. dr hab. Mariola Łaguna
 10. dr Damian Szeleszczuk
 11. mgr Beata Panasiuk
 12. mgr Piotr Olejarnik
 13. mgr Magdalena Pranagal
 14. ks. mgr Rafał Sztejka SJ
 15. dr Piotr Szelest
 16. ks. dr Mariusz Lach SDB
 17. mgr Tomasz Zarębski
 18. Paweł Robak

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz - mgr Ewa Zdanikowska.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2020, godz. 13:55 - Małgorzata Panas