1. dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL – przewodniczący
 2. ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
 3. pełnomocnik ds. studentów z niepełnosprawnością (vacat)
 4. ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
 5. dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
 6. ks. dr hab. Dariusz Dąbek
 7. dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
 8. dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
 9. dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit
 10. dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL
 11. prof. dr hab. Mariola Łaguna
 12. mgr Beata Panasiuk
 13. mgr Piotr Olejarnik
 14. mgr Magdalena Pranagal
 15. o. mgr Mateusz Ignacik
 16. mgr Tomasz Zarębski
 17. Paweł Zdybel

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz - mgr Ewa Zdanikowska.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2021, godz. 10:30 - Małgorzata Panas