1. s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL – przewodniczący
 2. ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
 3. ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
 4. dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
 5. dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
 6. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
 7. dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
 8. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
 9. dr hab. Filip Ciepły
 10. dr Krzysztof Bednarz
 11. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
 12. dr Katarzyna Kołakowska
 13. mgr Magdalena Brzezińska
 14. mgr Małgorzata Panas
 15. ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL
 16. mgr Damian Liszka
 17. mgr Bożena Żurek
 18. mgr Anna Hałas
 19. mgr Katarzyna Zając
 20. Klaudia Bzducha

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz - mgr Małgorzata Piotrowska.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2020, godz. 08:50 - Małgorzata Panas