1. s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL – przewodniczący
 2. ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
 3. ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
 4. dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
 5. dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
 6. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
 7. dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
 8. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
 9. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
 10. dr Katarzyna Kołakowska
 11. mgr Magdalena Brzezińska
 12. mgr Małgorzata Panas
 13. ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL
 14. mgr Damian Liszka
 15. mgr Bożena Żurek
 16. mgr Anna Hałas
 17. mgr Katarzyna Zając
 18. Klaudia Bzducha

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz - mgr Małgorzata Piotrowska.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2021, godz. 21:55 - Małgorzata Panas