1. s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL – przewodniczący
 2. ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
 3. ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
 4. dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
 5. dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
 6. dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
 7. dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
 8. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
 9. dr Zbigniew Marcinkiewicz
 10. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
 11. dr Katarzyna Kołakowska
 12. mgr Magdalena Brzezińska
 13. mgr Małgorzata Panas
 14. ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
 15. mgr Damian Liszka
 16. mgr Bożena Żurek
 17. mgr Anna Hałas
 18. mgr Agata Tymicka
 19. Klaudia Bzducha

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz - mgr Małgorzata Piotrowska.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2021, godz. 10:31 - Małgorzata Panas