1. ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL – przewodniczący
  2. mgr Anna Tarnowska-Waszak
  3. ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL
  4. ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
  5. mgr Zdzisław Cieszkowski
  6. mgr Tomasz Kostecki
  7. mgr Tomasz Zarębski
  8. mgr Katarzyna Zając

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz - mgr Renata Kras.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2019, godz. 16:59 - Małgorzata Panas