1. ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz – przewodniczący
 2. s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
 3. ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
 4. dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
 5. ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
 6. prof. dr hab. Piotr Kulicki
 7. dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
 8. dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL
 9. dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
 10. ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
 11. dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
 12. dr hab. Wacław Bąk
 13. dr hab. Piotr Magier
 14. dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
 15. dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
 16. dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL
 17. dr Rafał Kuzioła
 18. dr Marcin Płonkowski
 19. mgr Eliza Tatarczak
 20. dr Katarzyna Kołakowska
 21. dr Ryszard Pankiewicz
 22. dr Grzegorz Wiącek
 23. mgr Mateusz Hypiak
 24. Natalia Skrok

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz – dr Anna Czajczyk.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2021, godz. 21:56 - Małgorzata Panas