1. ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz – przewodniczący
 2. s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
 3. ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
 4. dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
 5. ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
 6. prof. dr hab. Piotr Kulicki
 7. dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
 8. dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL
 9. dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
 10. ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
 11. ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
 12. dr hab. Wacław Bąk
 13. dr hab. Piotr Magier
 14. dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
 15. dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
 16. dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL
 17. dr Rafał Kuzioła
 18. dr Marcin Płonkowski
 19. dr Krzysztof Bednarz
 20. mgr Elżbieta Wal
 21. dr Katarzyna Kołakowska
 22. dr Edward Gigilewicz
 23. dr Grzegorz Wiącek
 24. mgr Mateusz Hypiak
 25. Natalia Skrok

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz – mgr Marzena Rzeszót.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2020, godz. 08:50 - Małgorzata Panas