1. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL – przewodniczący
 2. ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
 3. dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
 4. dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
 5. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
 6. ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
 7. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
 8. dr hab. Filip Ciepły
 9. dr Piotr Bolibok
 10. ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL
 11. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
 12. dr Katarzyna Kołakowska
 13. mgr Damian Liszka
 14. mgr Anna Hałas
 15. mgr Bożena Żurek
 16. mgr Katarzyna Misiewicz-Osemek

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz – mgr Małgorzata Piotrowska.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2020, godz. 13:34 - Małgorzata Panas