1. ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz – przewodniczący
  2. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
  3. kwestor lub zastępca kwestora
  4. mgr Tomasz Tokarski
  5. mgr Magdalena Brzezińska
  6. ks dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
  7. dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna
  8. dr Sławomir Hypś
  9. vacat - przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  10. mgr Irena Mateńko
  11. mgr Łucja Badeńska - przedstawiciel NSZZ „Solidarność"

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz – mgr Katarzyna Drobek.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2021, godz. 22:04 - Małgorzata Panas