1. ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz – przewodniczący
 2. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
 3. dr Zbigniew Marcinkiewicz
 4. mgr inż. Marta Wiślińska
 5. mgr Tomasz Tokarski
 6. mgr Magdalena Brzezińska
 7. ks dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
 8. dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna
 9. dr Sławomir Hypś
 10. vacat - przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 11. mgr Irena Mateńko
 12. mgr Łucja Badeńska - przedstawiciel NSZZ „Solidarność"

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz – mgr Katarzyna Drobek.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2021, godz. 13:16 - Małgorzata Panas