1. s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL – przewodniczący
 2. dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
 3. dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
 4. ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
 5. dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
 6. dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
 7. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
 8. dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
 9. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
 10. dr hab. Filip Ciepły
 11. ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
 12. dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
 13. ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
 14. prof. dr hab. Piotr Kulicki
 15. dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
 16. dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL
 17. dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
 18. ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
 19. ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
 20. dr hab. Wacław Bąk
 21. dr hab. Piotr Magier
 22. dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
 23. dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
 24. dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL
 25. dr Rafał Kuzioła
 26. dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
 27. dr hab. Alina Rynio - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 28. mgr Katarzyna Zając
 29. Paweł Robak
 30. mgr Tomasz Tokarski
 31. mgr Damian Liszka

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz – Wanda Rumińska.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2020, godz. 08:53 - Małgorzata Panas