1. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL - przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Stanisława Steuden
 3. ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL
 4. dr hab. Paweł Gondek
 5. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
 6. dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit
 7. dr hab. Monika Sidor
 8. dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
 9. ks. prof. dr hab. Marian Zając
 10. dr hab. Konrad Klimkowski
 11. dr Kamila Sobieraj
 12. dr Dorota Bis
 13. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
 14. mgr Agnieszka Hencner-Chmiel
 15. mgr inż. Anna Jakubiec
 16. mgr Anna Łukasiewicz
 17. mgr Wojciech Moniuszko
 18. mgr Anna Tarnowska-Waszak
 19. dr hab. Filip Ciepły
 20. dr Katarzyna Kołakowska
 21. mgr Marek Toporowski - sekretarz

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego tel. (81) 445 39 95, e-mail: marektoporowski@kul.lublin.pl

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2019, godz. 14:57 - Aleksandra Tokarska