1. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL – przewodniczący
 2. ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL
 3. dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
 4. ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 5. dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
 6. dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
 7. dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
 8. dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
 9. ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
 10. dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL
 11. s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
 12. dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
 13. dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
 14. dr hab. Bartosz Jóźwik
 15. dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit
 16. dr Rafał Kuzioła
 17. dr Marcin Płonkowski
 18. prof. dr hab. Mariola Łaguna
 19. dr Katarzyna Kołakowska
 20. dr Edward Gigilewicz
 21. mgr Damian Liszka
 22. (vacat) kierownik Działu Projektów Międzynarodowych
 23. mgr inż. Marcin Przypis
 24. mgr Bożena Żurek
 25. dr Grzegorz Wiącek
 26. mgr Elżbieta Wal
 27. mgr Agnieszka Pajdowska
 28. mgr Tomasz Zarębski

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz – mgr Monika Malinowska-Panasiuk.

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2020, godz. 13:40 - Małgorzata Panas