1. s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Mariola Łaguna
 3. ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
 4. prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
 5. ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
 6. prof. dr hab. Piotr Kulicki
 7. dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
 8. dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL
 9. dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
 10. ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
 11. dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
 12. dr hab. Wacław Bąk
 13. dr hab. Piotr Magier
 14. dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL
 15. dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
 16. dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL
 17. dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
 18. dr Katarzyna Kołakowska
 19. mgr Magdalena Brzezińska
 20. mgr Damian Liszka
 21. mgr Monika Prokopiak-Raczkowska
 22. mgr Bożena Żurek
 23. dr Grzegorz Wiącek
 24. mgr Agnieszka Pajdowska
 25. mgr Tomasz Zarębski

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz – mgr Monika Malinowska-Panasiuk.

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2021, godz. 09:32 - Małgorzata Panas