1. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL – przewodniczący
 2. ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
 3. ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
 4. dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
 5. ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
 6. dr hab. Cezary Taracha
 7. dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
 8. dr hab. Magdalena Staniszewska, prof. KUL
 9. dr. hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
 10. dr Rafał Kuzioła
 11. dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL
 12. ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL
 13. dr Katarzyna Kołakowska
 14. ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL
 15. mgr Anna Tarnowska-Waszak
 16. mgr Damian Liszka
 17. dr Grzegorz Wiącek
 18. Anna Kowalczyk
 19. mgr Anna Hałas
 20. dr Witalij Rosowski
 21. mgr Tomasz Zarębski
 22. mgr Grzegorz Wenarski

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz – mgr Grzegorz Wenarski.

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2019, godz. 17:38 - Małgorzata Panas