1. dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL – przewodniczący
 2. s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
 3. dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
 4. ks. dr Filip Krauze
 5. dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
 6. ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
 7. dr Katarzyna Kołakowska
 8. mgr Cezary Ruta
 9. mgr Iwona Pietrzak
 10. mgr Tomasz Kostecki
 11. mgr Magdalena Pranagal
 12. ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL
 13. dr Grzegorz Wiącek
 14. Anna Kowalczyk
 15. dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL
 16. dr hab. Bartosz Jóźwik
 17. mgr Tomasz Zarębski
 18. Paweł Zdybel

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz – mgr Renata Kras.

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2021, godz. 18:37 - Małgorzata Panas