1. ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz – przewodniczący

  2. o. mgr Jakub Lasyk
  3. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
  4. dr Dorota Bis
  5. mgr inż. Marcin Przypis
  6. mgr Kazimierz Dudkiewicz
  7. mgr inż. Przemysław Łoboda
  8. mgr Krystyna Szawłowska
  9. mgr Katarzyna Zając
  10. Julia Wąs

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia Dział Teleinformatyczny.

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2021, godz. 18:59 - Małgorzata Panas