1. ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz – przewodniczący

  2. dr Zbigniew Marcinkiewicz
  3. o. mgr Jakub Lasyk
  4. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
  5. dr Dorota Bis
  6. mgr inż. Marcin Przypis
  7. mgr Kazimierz Dudkiewicz
  8. mgr inż. Łukasz Tokarski
  9. mgr Krystyna Szawłowska
  10. mgr Agata Tymicka
  11. Krzysztof Walter-Croneck

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia Dział Teleinformatyczny.

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2021, godz. 13:22 - Małgorzata Panas