1. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL – przewodniczący

 2. dr Piotr Bolibok

 3. mgr Agnieszka Hunicz

 4. mgr Elżbieta Wal

 5. mgr Małgorzata Baran-Sanocka

 6. dr Grzegorz Wiącek

 7. mgr Damian Liszka

 8. mgr Magdalena Pranagal

 9. mgr Marzena Pogorzelska

 10. mgr Anna Hałas

 11. mgr Łukasz Raczkowski

 12. mgr Bożena Żurek

 13. mgr Małgorzata Stróżyńska

 14. Anna Kowalczyk

 15. dr Dorota Bis

 16. mgr inż. Marcin Przypis

 17. dr Katarzyna Kołakowska

 18. mgr inż. Krzysztof Kiewicz

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz – mgr Marek Toporowski.

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2019, godz. 12:14 - Małgorzata Panas