1. dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL – przewodniczący
  2. s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
  3. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
  4. mgr Elżbieta Wal
  5. mgr Damian Liszka
  6. mgr Anna Hałas
  7. nauczyciele akademiccy reprezentujący nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki biologiczne, wskazani przez Przewodniczącego

 

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia Dział Kształcenia.

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020, godz. 16:18 - Małgorzata Panas