1. dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL – przewodniczący
  2. s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
  3. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
  4. kwestor lub zastępca kwestora
  5. mgr Damian Liszka
  6. mgr Anna Hałas
  7. nauczyciele akademiccy reprezentujący nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki biologiczne, wskazani przez Przewodniczącego

 

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia Dział Kształcenia.

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2021, godz. 17:56 - Małgorzata Panas