1. dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL – przewodniczący
  2. s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
  3. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
  4. dr Zbigniew Marcinkiewicz
  5. mgr inż. Marta Wiślińska
  6. mgr Damian Liszka
  7. mgr Anna Hałas
  8. nauczyciele akademiccy reprezentujący nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki biologiczne, wskazani przez Przewodniczącego

 

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia Dział Kształcenia.

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2021, godz. 13:25 - Małgorzata Panas