Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na posiedzeniu w dniu 24 października 2011 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Statutu KUL. Dekretem Stolicy Apostolskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. nr 483/1997 Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II został zatwierdzony. Nowy Statut obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 r.

 

Statut_pdf

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2013, godz. 11:08 - Anna Hałas