1. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
 2. ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL
 3. dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
 4. dr Małgorzata Ganczar
 5. dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
 6. dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
 7. dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL
 8. dr hab. Dariusz Wadowski
 9. dr Andrzej Januszewski
 10. ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
 11. dr Małgorzata Szyszka
 12. dr Agnieszka Zaręba
 13. dr Dorota Tokarska
 14. dr Radosław Mencfel
 15. dr hab. Ewa Trzaskowska
 16. dr Rafał Kuzioła
 17. mgr Anna Hałas
 18. dr hab. Konrad Klimkowski
 19. mgr Anna Łukasiewicz
 20. mgr Marzena Pogorzelska
 21. dr Jerzy Wójcik
 22. Anna Kowalczyk
 23. ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL
 24. Tomasz Zarębski
 25. mgr Ilona Gumińska-Sagan

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Sekcji Jakości Kształcenia Działu Kształcenia tel. (81) 454 56 40, e-mail: ukjk@kul.pl

 

Jakość kształcenia

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2019, godz. 14:38 - Aleksandra Tokarska