1. dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL – przewodniczący
 2. dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
 3. ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
 4. dr hab. Michał Domagała
 5. ks. dr hab. Dariusz Dąbek
 6. dr hab. Monika Sidor, prof. KUL
 7. dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
 8. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
 9. prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski
 10. dr Joanna Dyrda-Muskus
 11. ks. dr Krzysztof Smykowski
 12. dr hab. Małgorzata Ganczar
 13. dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
 14. mgr Marek Solski
 15. dr Magdalena Chudak
 16. dr Marta Buk-Cegiełka
 17. dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
 18. mgr Jacek Twardzik
 19. mgr Łukasz Raczkowski
 20. mgr Marta Cechowicz
 21. mgr Anna Hałas
 22. mgr Marzena Pogorzelska
 23. mgr Anna Łukasiewicz
 24. mgr Magdalena Pranagal
 25. mgr Katarzyna Kucewicz
 26. vacat - przedstawiciel doktorantów
 27. Iga Adamczyk - przedstawiciel studentów

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz – mgr Anna Łukasiewicz oraz protokolanci – dr Ewa Zając i mgr Edyta Koziej.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2022, godz. 12:55 - Małgorzata Panas