Dotyczy zamówień w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Autor: Krystyna Szawłowska
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2020, godz. 12:56 - Małgorzata Panas