Dotyczy zamówień w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Autor: Krystyna Szawłowska
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2020, godz. 09:31 - Małgorzata Panas