Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania na Uniwersytecie

(729/III/22)

 

Senat, na podstawie § 26 Statutu KUL określa szczegółowe zasady dyplomowania studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

§ 1

Ogólne zasady dotyczące dyplomowania studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II określa Regulamin studiów KUL.

§ 2

  1. Przez „dyplomowanie” rozumie się zespół działań dydaktycznych, naukowych oraz organizacyjnych, mających na celu przygotowanie przez studenta pracy dyplomowej oraz przeprowadzenie egzaminu dyplomowego kończącego studia.

  2. Przez „pracę dyplomową” rozumie się ....

Czytaj dalej... (PDF)

 

 

 

Załącznik nr 1 (pdf)

Załącznik nr 2 (pdf)

Załącznik nr 3 (pdf)

Załącznik nr 4 (pdf)

Załącznik nr 5 (pdf)

Załącznik nr 6 (pdf)

Załącznik nr 7 (pdf)

Załącznik nr 8 (pdf)

Załącznik nr 9 (pdf) zmieniony uchwałą Senatu z dnia 28 listopada 2013 r.

Załącznik nr 10 (pdf)

 

 

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie nowelizacji uchwały Senatu KUL z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania na Uniwersytecie (729/III/22)

(734/II/18)

 

 

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu KUL, postanawia co następuje:

 

§ 1

  1. Zmienia się treść Załącznika nr 9 do uchwały Senatu KUL nr 729/III/22 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania na Uniwersytecie poprzez zastąpienie:

1) słów „Promotor pracy:” słowami....

 

Czytaj dalej .... (PDF)

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2013, godz. 12:47 - Anna Hałas