Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej
i elektronicznej dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli na rok 2019.

Autor: Agnieszka Kiszka
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2018, godz. 12:00 - Agnieszka Kiszka