Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (OPUS HS - stypendium), w ramach projektu pt. "Perspektywa temporalna rodziców a doświadczanie przez dzieci bólu pooperacyjnego i zachowanie dzieci po operacji"

 

Ogłoszenie konkursowe
Termin składania ofert: 15 września 2017 r., g. 24:00

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2017, godz. 07:53 - Damian Liszka