1. o. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk – przewodniczący
 2. dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
 3. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
 4. ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
 5. ks. prof. dr hab. Marian Zając
 6. dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
 7. dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
 8. dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
 9. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
 10. dr hab. Małgorzata Charytanowicz
 11. dr hab. Anna Sierosławska
 12. ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL
 13. dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 14. mgr lic. Krzysztof Szlanta - przedstawiciel doktorantów
 15. Magdalena Pawłowska – przedstawiciel studentów
 16. Wanda Rumińska – sekretarz

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Dziale Spraw Pracowniczych, tel. (81) 445 40 06, e-mail: wanda.ruminska@kul.lublin.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2017, godz. 10:32 - Przemysław Filipowicz