1. o. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL – przewodniczący;
 2. dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL;
 3. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL;
 4. ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL;
 5. ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL;
 6. dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL;
 7. dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL;
 8. dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL;
 9. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL;
 10. dr hab. Małgorzata Charytanowicz;
 11. dr hab. Anna Sierosławska;
 12. ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL;
 13. dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”;
 14. mgr Tomasz Tokarski – przedstawiciel studentów;
 15. Wanda Rumińska – sekretarz.

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Dziale Spraw Pracowniczych, tel. (81) 445 40 06, e-mail: wanda.ruminska@kul.lublin.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, godz. 10:35 - Damian Liszka