Oświadczenia Rektora KUL o stanie kontroli zarządczej

Oświadczenie Rektora KUL o stanie kontroli zarządczej za rok 2023

Oświadczenie Rektora KUL o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

Oświadczenie Rektora KUL o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

Oświadczenie Rektora KUL o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

Oświadczenie Rektora KUL o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

Oświadczenie Rektora KUL o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

Oświadczenie Rektora KUL o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

Oświadczenie Rektora KUL o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

Oświadczenie Rektora KUL o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

Oświadczenie Rektora KUL o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Oświadczenie Rektora KUL o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Oświadczenie Rektora KUL o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

Oświadczenie Rektora KUL o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

Oświadczenie Rektora KUL o stanie kontroli zarządczej za rok 2010

 


Kontrola zarządcza na KUL funkcjonuje w oparciu o Procedury kontroli zarządczej na KUL

Organem doradczym Rektora KUL w sprawie kontroli zarządczej jest Zespół ds. kontroli zarządczej, do którego zadań należy:

  1. monitorowanie skuteczności systemu kontroli zarządczej;
  2. informowanie Rektora o istotnych obszarach ryzyka;
  3. informowanie Rektora o ewentualnej konieczności usprawnienia systemu kontroli zarządczej;
  4. wskazywanie priorytetów do zadań kontrolnych prowadzonych na Uniwersytecie;
  5. monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych – kontroli zewnętrznych, audytu i innych;
  6. koordynowanie systemu samooceny kontroli zarządczej wykonywanej przez kierowników jednostek organizacyjnych i opiekunów organizacji studenckich;
  7. analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej (wyniki audytów, kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, skarg i wniosków);
  8. przygotowanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
  9. prowadzenie innych działań zleconych przez Rektora.

 

Skład zespołu ds. kontroli zarządczej:

dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL - Przewodniczący

dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL

dr hab. Paweł Panas

mgr Adam Błasiak

mgr Magdalena Brzezińska

mgr inż. Jerzy Jurczak

mgr Damian Liszka

mgr Magdalena Niezgoda-Szyndela

mgr inż. Marcin Przypis

mgr Tomasz Tokarski

 

 


 

Informacje o przeciwdziałaniu korupcji:

 

https://www.cba.gov.pl/pl/antykorupc/antykorupcja/4003,Antykorupcja.html

https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/

 

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2024, godz. 11:15 - Małgorzata Panas