Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kateringowej podczas uroczystego otwarcia budynku powstałego w ramach projektu pn. "Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli" realizowanego w ramach PO IiŚ 2007-2013, Priorytet XIII, Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Rozstrzygnięcie [PDF]

Autor: Wojciech Moniuszko
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2015, godz. 23:35 - Damian Liszka