Usługa serwisu oprogramowania VTLS/VIRTUA CHAMO dla 64 użytkowników na potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Autor: Agnieszka Kiszka
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2018, godz. 13:06 - Agnieszka Hencner-Chmiel