Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów niemieszkalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Tomaszowa Lubelskiego

Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów niemieszkalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Tomaszowa Lubelskiego.

Czytaj dalej...

Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Usługi ankietowania na potrzeby realizacji badań naukowych z podziałem na 2 części

Usługi ankietowania na potrzeby realizacji badań naukowych z podziałem na 2 części

Czytaj dalej...

Dostawa drukarek 3D oraz wygrzewarki do papieru pęczniejącego wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu „Invisible Heritage”

Dostawa drukarek 3D oraz wygrzewarki do papieru pęczniejącego wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu „Invisible Heritage”

Czytaj dalej...

Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 4 części

Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 4 części

Czytaj dalej...

Dostawa podręczników na potrzeby projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”

Dostawa podręczników na potrzeby projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”

Czytaj dalej...

Usługa całodobowej ochrony fizycznej wraz z monitorowaniem systemów alarmowych oraz wsparciem grupy interwencyjnej budynków w Stalowej Woli

Usługa całodobowej ochrony fizycznej wraz z monitorowaniem systemów alarmowych oraz wsparciem grupy interwencyjnej budynków w Stalowej Woli

Czytaj dalej...

Usługa mycia okien i elementów elewacji w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Usługa mycia okien i elementów elewacji w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Czytaj dalej...

Usługi tłumaczenia pisemnego i korekty językowej tekstów specjalistycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z podziałem na części.

Usługi tłumaczenia pisemnego i korekty językowej tekstów specjalistycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z podziałem na części.

 

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych