Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji lub badań społecznych na potrzeby realizacji grantu naukowego "Walidacja skali do pomiaru zaangażowania w markę – badania pilotażowe"

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji lub badań społecznych na potrzeby realizacji grantu naukowego "Walidacja skali do pomiaru zaangażowania w markę – badania pilotażowe"

Czytaj dalej...

Usługa mycia okien w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Usługa mycia okien w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Czytaj dalej...

Usługa przeprowadzenia ankiet na potrzeby realizacji grantu Preludium – „Ćwiczenia gry na instrumencie jako proces realizacji celu. Rola afektu i intencji implementacyjnych” z podziałem na części.

Usługa przeprowadzenia ankiet  na potrzeby realizacji grantu Preludium – „Ćwiczenia gry na instrumencie jako proces realizacji celu. Rola afektu i intencji implementacyjnych” z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Usługa korekty językowej prac badawczych na potrzeby Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Usługa korekty językowej prac badawczych na potrzeby Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Dostawa aparatury na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej.”

Dostawa aparatury na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej.”

Czytaj dalej...

Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Dostawa świeżych warzyw i owoców na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dostawa świeżych warzyw i owoców na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Wykonanie badań socjologicznych w ramach projektu pn. „Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce”

Wykonanie badań socjologicznych w ramach projektu pn. „Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce”

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na remoncie parkingu i chodników przy ul. Niecałej 8 w Lublinie

Roboty budowlane polegające na remoncie parkingu i chodników przy ul. Niecałej 8 w Lublinie

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych