Dostawa paczek choinkowych dla dzieci pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dostawa paczek choinkowych dla dzieci pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Dostawa drukarek 3D oraz wygrzewarki do papieru pęczniejącego wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu „Invisible Heritage”

Dostawa drukarek 3D oraz wygrzewarki do papieru pęczniejącego wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu „Invisible Heritage”

Czytaj dalej...

Kompleksowa dostawa energii cieplnej dla obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Kompleksowa dostawa energii cieplnej dla obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Czytaj dalej...

Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli na rok 2021.

Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli na rok 2021.

Czytaj dalej...

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Usługi ankietowania na potrzeby realizacji badań naukowych z podziałem na części

Usługi ankietowania na potrzeby realizacji badań naukowych z podziałem na części

Czytaj dalej...

Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów niemieszkalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Tomaszowa Lubelskiego

Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów niemieszkalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Tomaszowa Lubelskiego.

Czytaj dalej...

Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Usługi ankietowania na potrzeby realizacji badań naukowych z podziałem na 2 części

Usługi ankietowania na potrzeby realizacji badań naukowych z podziałem na 2 części

Czytaj dalej...

Dostawa drukarek 3D oraz wygrzewarki do papieru pęczniejącego wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu „Invisible Heritage”

Dostawa drukarek 3D oraz wygrzewarki do papieru pęczniejącego wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu „Invisible Heritage”

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych