Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji na potrzeby realizacji projektu badawczego „e-Games”. Gry komputerowe i hazard w Internecie: wielonarodowe badania empiryczne”

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji na potrzeby realizacji projektu badawczego „e-Games”. Gry komputerowe i hazard w Internecie: wielonarodowe badania empiryczne”

Czytaj dalej...

Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych z terminologią z zakresu literaturoznawstwa w ramach prowadzonych badań naukowych

Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych z terminologią z zakresu literaturoznawstwa w ramach prowadzonych badań naukowych

Czytaj dalej...

Opracowanie projektu systemu orientacji kierunkowej pomieszczeń w budynkach Kampusu Głównego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Opracowanie projektu systemu orientacji kierunkowej pomieszczeń w budynkach Kampusu Głównego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Dostawa wraz z montażem mebli na potrzeby konsolidacji czytelni specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dostawa wraz z montażem mebli na potrzeby konsolidacji czytelni specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych w ramach realizacji projektu „Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.”

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych w ramach realizacji projektu
„Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.”

Czytaj dalej...

Usługa opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy systemów bezpieczeństwa w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy Al. Racławickich 14 w Lublinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Usługa opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy systemów bezpieczeństwa w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy Al. Racławickich 14 w Lublinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Czytaj dalej...

Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych w ramach prowadzonych badań naukowych na potrzeby Instytutu Nauk Biblijnych KUL.

Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych w ramach prowadzonych badań naukowych na potrzeby Instytutu Nauk Biblijnych KUL.

Czytaj dalej...

Wykonanie robót remontowych malarskich w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wykonanie robót remontowych malarskich w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Usługa relokacji księgozbioru na potrzeby konsolidacji czytelni specjalistycznych KUL

Usługa relokacji księgozbioru na potrzeby konsolidacji czytelni specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych