Zapytanie o cenę na świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi prawnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Zapytanie o cenę na świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi prawnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Dostawa aparatury na potrzeby realizowanych przez KUL: projektu naukowego oraz grantu interdyscyplinarnego z podziałem na 5 części.

Dostawa aparatury na potrzeby realizowanych przez KUL: projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej” oraz grantu interdyscyplinarnego „Mezoporowate nanomateriały krzemoorganiczne jako nośniki” z podziałem na 5 części.

Czytaj dalej...

Dostawa owoców i warzyw na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa owoców i warzyw na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Usługa korekty językowej tekstu w języku niemieckim dla Instytutu Filologii Germańskiej KUL

Usługa korekty językowej tekstu w języku niemieckim dla Instytutu Filologii Germańskiej KUL

Czytaj dalej...

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji na potrzeby realizacji grantu naukowego „Orientacja temporalna u przedstawicieli różnych generacji”.

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji na potrzeby realizacji grantu naukowego „Orientacja temporalna u przedstawicieli różnych generacji”.

Czytaj dalej...

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigu osobowego (ppoż) w budynku Collegium Jana Pawła II w Lublinie przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigu osobowego (ppoż) w budynku Collegium Jana Pawła II w Lublinie przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.

Czytaj dalej...

Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych KUL w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli na rok 2020

Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli na rok 2020.

 

Czytaj dalej...

Usługa opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy węzła cieplnego w Męskim Domu Studenckim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Niecałej 8 w Lublinie

Usługa opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy węzła cieplnego w Męskim Domu Studenckim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Niecałej 8 w Lublinie.

 

Czytaj dalej...

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (deserowych) na potrzeby jednostek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (deserowych) na potrzeby jednostek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Czytaj dalej...

Dostawa wraz z montażem mebli na potrzeby Domów Studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dostawa wraz z montażem mebli na potrzeby Domów Studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych