Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Czytaj dalej...

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Dostawa wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym systemu informatycznego opartego na oprogramowaniu GIS na potrzeby realizacji grantu naukowego „Atlasu klasztorów w Polsce X-XXI w.” przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dostawa wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym systemu informatycznego opartego na oprogramowaniu GIS na potrzeby realizacji grantu naukowego „Atlasu klasztorów w Polsce X-XXI w.” przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych w ramach realizacji projektu „Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.”

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych w ramach realizacji projektu
„Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.”

Czytaj dalej...

Usługa opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy systemów bezpieczeństwa w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy Al. Racławickich 14 w Lublinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Usługa opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy systemów bezpieczeństwa w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy Al. Racławickich 14 w Lublinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Czytaj dalej...

Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych w ramach prowadzonych badań naukowych na potrzeby Instytutu Nauk Biblijnych KUL.

Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych w ramach prowadzonych badań naukowych na potrzeby Instytutu Nauk Biblijnych KUL.

Czytaj dalej...

Wykonanie robót remontowych malarskich w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wykonanie robót remontowych malarskich w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Usługa relokacji księgozbioru na potrzeby konsolidacji czytelni specjalistycznych KUL

Usługa relokacji księgozbioru na potrzeby konsolidacji czytelni specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Serwis i dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Stalowej Woli i Tomaszowie Lubelskim

Serwis i dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Stalowej Woli i Tomaszowie Lubelskim

Czytaj dalej...

Wykonanie badań socjologicznych w ramach projektu pn. „Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce”

Wykonanie badań socjologicznych w ramach projektu pn. „Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce”.

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych