Usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć certyfikujących z wykorzystaniem metod diagnostycznych dla 30 cudzoziemców - studentów/ek KUL kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne w ramach realizacji projektu „Europejski doradca”

Usługa polegająca na przeprowadzeniu  zajęć certyfikujących z wykorzystaniem metod diagnostycznych dla 30 cudzoziemców - studentów/ek KUL kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne w ramach realizacji projektu „Europejski doradca”.

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na przebudowie włączenia istniejącej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Ogrodowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Lublinie

Roboty budowlane polegające na przebudowie włączenia istniejącej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Ogrodowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Lublinie

Czytaj dalej...

Usługa kompleksowego przewozu mebli i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby relokacji Kampusu Wschodniego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Usługa kompleksowego przewozu mebli i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby relokacji Kampusu Wschodniego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na remoncie instalacji kanalizacji deszczowej Gmachu Głównego KUL.

Roboty budowlane polegające na remoncie instalacji kanalizacji deszczowej Gmachu Głównego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Usługa adiustacji, korekty i opracowania redakcyjnego tekstu naukowego publikacji w języku polskim na potrzeby Wydawnictwa KUL z podziałem na części

Usługa adiustacji, korekty i opracowania redakcyjnego tekstu naukowego publikacji w języku polskim na potrzeby Wydawnictwa KUL z podziałem na części

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji/wymianie posadzek parkietowych w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji/wymianie posadzek parkietowych w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Czytaj dalej...

Dostawa gablot wystawienniczych wraz z rozładunkiem i montażem we wskazanym miejscu dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa gablot wystawienniczych wraz z rozładunkiem i montażem we wskazanym miejscu dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na remoncie Męskiego Domu Studenckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II położonego przy ul. Konstantynów 1B w Lublinie

Roboty budowlane polegające na remoncie Męskiego Domu Studenckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II położonego przy ul. Konstantynów 1B w Lublinie

Czytaj dalej...

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji lub badań społecznych na potrzeby realizacji grantu naukowego "Walidacja skali do pomiaru zaangażowania w markę – badania pilotażowe"

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji lub badań społecznych na potrzeby realizacji grantu naukowego "Walidacja skali do pomiaru zaangażowania w markę – badania pilotażowe"

Czytaj dalej...

Usługa druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Usługa druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych