Dostawa akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Czytaj dalej...

Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie kompetencji językowych - język polski dla studentów zagranicznych KUL w ramach realizacji projektu „WELCOME TO KUL wzmacnianie kompetencji w relacjach międzynarodowych na Uniwersytecie”

Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie kompetencji językowych - język polski dla studentów zagranicznych KUL w ramach realizacji projektu „WELCOME TO KUL wzmacnianie  kompetencji w relacjach międzynarodowych na Uniwersytecie”

 

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń w budynku Gmachu Głównego dla potrzeb Centrum Medialnego KUL

Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń w budynku Gmachu Głównego dla potrzeb Centrum Medialnego KUL

Czytaj dalej...

Dostawa paczek choinkowych dla dzieci pracowników KUL

Dostawa paczek choinkowych dla dzieci pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Usługa tłumaczenia na język angielski publikacji pt. „Na łuku elektrycznym. O pisaniu Andrzeja Bobkowskiego”

Usługa tłumaczenia na język angielski publikacji pt. „Na łuku elektrycznym. O pisaniu Andrzeja Bobkowskiego”

Czytaj dalej...

Dostawa wraz z montażem mebli na potrzeby Domów Studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dostawa wraz z montażem mebli na potrzeby Domów Studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Wykonanie i montaż liternictwa na obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wykonanie i montaż liternictwa na obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Dostawa przełączników i urządzenia sieciowego oraz podzespołów, nośników danych i akcesoriów komputerowych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Dostawa przełączników i urządzenia sieciowego oraz podzespołów, nośników danych i akcesoriów komputerowych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynku Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynku Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Usługa korekty tekstów specjalistycznych w języku angielskim na potrzeby czasopisma "Vox Patrum" oraz tłumaczenia z języka polskiego na język angielski monografii na potrzeby Instytutu Historii KUL z podziałem na części

Usługa  korekty tekstów specjalistycznych w języku angielskim na potrzeby czasopisma "Vox Patrum" oraz tłumaczenia z języka polskiego na język angielski monografii na potrzeby Instytutu Historii KUL z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych