Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych do chromatografii na potrzeby badań prowadzonych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN KUL

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2018, godz. 19:39 - Małgorzata Panas