Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu odczynników: PowerLyzer® PowerSoil® DNA Isolation Kit na potrzeby badań prowadzonych w Katedrze Biochemii i Chemii Środowiska KUL

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygniecie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2018, godz. 19:42 - Małgorzata Panas