Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolb miarowych trapezoidalnych na potrzeby badań prowadzonych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Informacja o otwarciu ofert

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Aleksandra Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019, godz. 08:45 - Aleksandra Tokarska