Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych do chromatografii

na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2019, godz. 15:40 - Małgorzata Panas