Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą na potrzeby realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"

 

Autor: Beata Zięba
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2019, godz. 20:58 - Agnieszka Hencner-Chmiel