Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji na potrzeby realizacji grantu naukowego „Orientacja temporalna u przedstawicieli różnych generacji”.

Autor: Agnieszka Kiszka
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2019, godz. 15:11 - Agnieszka Kiszka