Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych odczynników do analiz biochemicznych z zastosowaniem analizatora biochemicznego BS – 120 na potrzeby grantu badawczego w Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2020, godz. 14:33 - Małgorzata Panas