Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolumn chromatograficznych na potrzeby projektów badawczych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN KUL.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2019, godz. 13:02 - Małgorzata Panas