Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników do elektroforezy na potrzeby projektu badawczego realizowanego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

zapytanie_ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2 

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Katarzyna Misiewicz-Osemek
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2019, godz. 09:43 - Małgorzata Panas