Dostawa podręczników niezbędnych do opracowania programu studiów drugiego stopnia „Bioanalytical Technologies” na potrzeby projektu „Przygotowanie międzynarodowych studiów magisterskich w obszarze nauk biologicznych przez KUL i IUS i organizacja rekrutacji” w ramach programu KATAMARAN

 

Autor: Beata Zięba
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2020, godz. 14:47 - Beata Zięba