Władze Wydziału Teologii

 • ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL - Dziekan
 • ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL - Prodziekan ds. studentów
 • ks. prof. dr hab. Marian Zając - Prodziekan ds. studiów doktoranckich i podyplomowych

Władze Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 • dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL- Dziekan
 • dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL - Prodziekan ds. studenckich 
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz - Prodziekan ds. kształcenia i studiów doktoranckich 
 • dr hab. Michał Domagała - Prodziekan ds. nauki

 Władze Wydziału Filozofii

 • dr hab. Monika Walczak, prof. KUL - Dziekan
 • dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL - Prodziekan ds. studenckich

 Władze Wydziału Nauk Humanistycznych

 • dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL - Dziekan
 • dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL - Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych
 • dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL - Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej
 • dr hab. Monika Sidor - Prodziekan ds. rozwoju i promocji.

Władze Wydziału Nauk Społecznych

 • ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL - Dziekan
 • dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL - Prodziekan ds. studenckich 
 • dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL - Prodziekan ds. nauki i kontaktów zagranicznych 

Władze Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku

 • prof. dr hab. Ryszard Szyszka - Dziekan

Władze Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

 • ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL - Dziekan
 • dr hab. Magdalena Lubiarz - Prodziekan ds. studenckich

Władze Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

 • prof. dr hab. Andrzej Kuczumow - Dziekan

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2018, godz. 12:02 - Aleksandra Tokarska